MENU

Continue to send creatives that give "expectations", "surprise" and "joy" to the world

OCTPATH「Run」MV

ユニバーサルミュージック
OCTPATH「Run」MV OCTPATH「Run」MV
OCTPATH「Run」MV OCTPATH「Run」MV
OCTPATH「Run」MV OCTPATH「Run」MV

この作品のプロデュースを飯野、三小田が、ドットアニメーションを葛飾出身が担当しました。

Director : Daiki Kamoshita

Director of Photography : GAKU

1st Assistant / Bcam Operator : Sei Shimura

2nd Assistant : Mikuto Hayashi

3rd Assistant : Ayako Suzuki

Lighting Director : Akihiro Numata

Lighting Chief : Gorden Ren

Lighting Assistant : Nagisa Miyazono / Koji Yamamoto/Arata Nakatsuka /

Eiji Murakami / Honoka Ogi/Mao Hayashi(Kurosawa Film Studio)/Yukino Umori(Kurosawa Film Studio)

Grip : Satoru Shiiba / Motohiro Osawa / Miyabi Niki

Production Designer : Mayumi Okamoto

Designer Assistant : Ruka Nakata  / Arisa Kinai/Nobuyoshi Kayanuma /Nao Oritani/Takahiro Seo

Animation : Katsushika Shusshin(VIXI) 

Colorist : Sota Ito

Composite : Kenji Sakaide

Driver : Naoyuki Tamura (TipTop) / Yuki Kimura (TipTop) /Zentaro Sato (TipTop)

Assistant Director : Yoshiya Hayashi / Shotaro Ito

Production Manager : Akiko Kawasaki / Emii Sato/

Kazuyoshi Kojima / Wakana Hashimoto/Chinatsu Yoshimura (Kanamedo)

Producer : Fumiko Iino(VIXI) / Mayumi Sankoda(VIXI)

Production : VIXI