MENU

Continue to send creatives that give "expectations", "surprise" and "joy" to the world

go!go!vanillas 「平安」

ポニーキャニオン
go!go!vanillas 「平安」 go!go!vanillas 「平安」
go!go!vanillas 「平安」 go!go!vanillas 「平安」
go!go!vanillas 「平安」

この作品のプロデュースを野口、プロダクションマネジメントを成川、プロダクションアシスタントを塩野が担当いたしました。

Director : Denki Imahara

Dancer : SHIon, Megumi Shimoda, Riri Komoto, Usa Nakajima, Taiki Iwamoto, Takato Yamazaki, Hadashi no Kazuki, Patrick Akira, Sora Kumamoto, Okapi, Taitan, Hinako Ookawa Shu Amano, Kiko Tokita

Choreographer : Chaso

Choreo Assistant : Kaito Yarimizu

Director of Photography : Shuho Teramura

1stAC : Rin Hamamoto

2ndAC : Hinata Kuroiwa

Lighting Director : Takuma Saeki

Lighting Chief : AKIRA

Lighting Assistant : HARU, Shinji Tomoyasu, Daiki Kishimoto

Production Designer : Naoyuki Hashimoto (magentawall design)

Production Designer Assistant : Nanami Ozawa (magentawall design), Yuki Hirano ( magentawall design)

Set Builder : Shinya Igawa (KOMA ART), Atsuko Hamano (KOMA ART), Takeshi Kitamura (KOMA ART)

Hair & Make-up : Kazuma Kimura (skavati), Shiho Sakamoto

Hair & Make-up Assistant : Rurika Inoue (skavati)

Stylist : Haruka Sakurai

Styling Assistant : Miyu Kunita

Costume Support : Yuki Hashimoto

Colorist : Max Golomidov

Production Manager : IYO (VIXI inc.)

Production Assistant : Keisuke Shiono (VIXI inc.)

Production Staff : Chainsaw Dew

Producer : Kota Noguchi (VIXI inc.)

Production : VIXI inc.