MENU

Continue to send creatives that give "expectations", "surprise" and "joy" to the world

asmi 「開青」MV

  
asmi 「開青」MV
asmi 「開青」MV asmi 「開青」MV

この作品のプロデュースを野口、アシスタントプロデュースを成川が担当いたしました。

Director : Tsugumi Matsunaga

Cast : Ao Maezato, Viktoria Zsory, Kevin Micheal Gonzalez, Hikaru Chibana, Mei Nohara, Shun Koutoku, Shinichi Oshiro

Director of Photography : Issey Muraoka

1stAC : Koji Imoto

Hair And Makeup : Momoka Matayoshi(superbly inc.)

Stylist : Taiji Goto

Colorist : Yukino Kobayashi (Artone Film)

Casting Office : OFFICE RHIZOME

Action Coordinate : Nextheros Okinawa

Coordinator : Naoki Yonehara(Ryukyu11), Maki Shinjo(Ryukyu11), Itaru Murata(Ryukyu11)

Producer : Kota Noguchi (VIXI inc.)

Assistant Producer : IYO (VIXI inc.)

Production : VIXI inc.